Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

O izbie

Izba Przemysłowo-Handlowa Inwestorów w Polsce została powołana 19 czerwca 1989r przez grupę inwestorów polskich i zagranicznych jako pierwsza w Polsce, w pełni dobrowolna, samorządna, demokratyczna organizacja ludzi biznesu. Izba jest organizacją samorządu gospodarczego reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej członków. 

Izba zrzesza przedsiębiorców z udziałem zagranicznym prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz współpracujących z nimi przedsiębiorców polskich oraz utrzymuje partnerskie stosunki z organami władz państwowych i samorządowych:
  • uczestniczy w pracach komisji parlamentarnych i rządowych
  • opiniuje projekty aktów normatywnych w zakresie prawa gospodarczego
  • publicznie przedstawia problemy przedsiębiorców
Inicjuje wydarzenia o charakterze integrującym środowisko przedsiębiorców. Informuje o zamierzeniach władz wobec przedsiębiorców.
Do pobrania:
STATUT IZBY
plik PDF
plik PDF
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
plik PDF
plik PDF
MEMBERSHIP APPLICATION FORM
PDF file
PDF filebanery boczne